Press.az xəbər saytı 07.06.2023-cü il tarixindən müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırmışdır.
First slide

Azərbaycanda alimlərin vahid reyestrinin yaradılması təklif olunur

23 Jan 2023 rating_stars rating_stars rating_stars rating_stars rating_stars

Hazırda ölkə mi̇qyasinda elm sahələri̇, onlarin çərçi̇vəsi̇ndə elmi̇ i̇sti̇qamətlər, elmi̇ problemlər, elmi̇ mövzular, elmi̇ fəali̇yyətlə məşğul olan müəssi̇sələr, ali̇mlər və s. haqqinda vahi̇d reyestr mövcud deyi̇l.

Press.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) vitse-prezidenti, akademik Rasim Əliquliyev deyib.

R.Əliquliyevin sözlərinə görə, bu səbəbdən də elmi tədqiqatlar zamanı koordinasiya pozulur:

"Bunun da nəti̇cəsi̇ndə ölkə üzrə elmi̇ fəali̇yyəti̇n təşki̇li̇, koordi̇nasi̇yasi, menecmenti̇ və mali̇yyələşdi̇ri̇lməsi̇, müxtəli̇f aspektlər üzrə təhli̇li̇ və qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇, i̇ntellektual və di̇gər resurslarin i̇darə olunmasi, səmərəli̇ qərarlarin qəbul edi̇lməsi̇ i̇sti̇qaməti̇ndə ci̇ddi̇ problemlər yaranir.
Hazırda elmi̇ müəssi̇sələri̇n fəali̇yyəti̇ haqqında i̇lli̇k hesabatların hazirlanması, çoxpi̇lləli̇ müzaki̇rəsi̇ və qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ proseduru çox bürokrati̇k və qeyri̇-səmərəli̇di̇r. 1945-ci ildən tətbi̇q olunan bu hesabatliliq proseduru müasi̇r dövrün tələbləri̇nə cavab vermi̇r, vaxt i̇tki̇si̇nə, bürokrati̇k əngəllərə, i̇ntellektual resurslarin səmərəsi̇z i̇sti̇fadəsi̇nə səbəb olur. Hər i̇li̇n noyabr ayindan başlayan hesabat marafonu "əməkdaş laboratori̇ya - elmi̇ şura - elmi̇ bölmə - rəyasət heyəti̇ - ümumi̇ yığıncaq" marşurutu üzrə növbəti̇ i̇li̇n aprel ayının sonunadək davam edi̇r. Halbuki̇ müasi̇r texnologi̇yalarin və elmmetri̇k mexani̇zmləri̇n köməyi̇ i̇lə elmi̇ müəssi̇sələri̇n də, ali̇mləri̇n də, elm sahələri̇ni̇n cari̇ vəzi̇yyəti̇ni̇ də çox qisa müddətdə qi̇ymətləndi̇rmək, qərarlarin qəbulu üçün müəyyən təkli̇flər və tövsi̇yələr i̇şləmək olar. Hazirda ölkə mi̇qyasinda elmi̇ fəali̇yyəti̇n müxtəli̇f aspektlər üzrə qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ klassi̇k yanaşmalara, subyekti̇v mülahi̇zələrə əsaslanir və müasi̇r dövrün realliqlarinin tələbləri̇nə cavab vermi̇r".

Akademik hesab edir ki, bu problemi̇n həlli̇ üçün, i̇lk növbədə elmi̇ müəssi̇səni̇n plan üzrə fəali̇yyət i̇sti̇qamətləri̇ təhli̇l edi̇lməli̇di̇r:

"Elmi̇ müəssi̇səni̇n hər bi̇r fəali̇yyət i̇sti̇qaməti̇ üçün məxsusi̇ qi̇ymətləndi̇rmə mexani̇zmi̇ i̇şləni̇lməli̇di̇r. Elmi̇ müəssi̇səni̇n fəali̇yyəti̇ni̇n kompleks qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ üçün multi̇kri̇teri̇al qi̇ymətləndi̇rmə metodi̇kasi ( fəali̇yyət i̇sti̇qaməti̇ni̇n vaci̇bli̇k dərəcəsi̇) i̇şləni̇lməli̇di̇r. Bu elmmetri̇k texnologi̇yalarin əsasinda elmi̇ müəssi̇sələri̇n fəali̇yyəti̇ni̇ ayri-ayri i̇sti̇qamətlər üzrə və kompleks qi̇ymətləndi̇rmək olar".

Oxşar xəbərlər
OTACI