First slide

Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb

11 Aug 2022 rating_stars rating_stars rating_stars rating_stars rating_stars

“Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilib.

Press.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, “Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin Siyahısı” təsdiq edilib.

Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin SİYAHISI

Sıra №-si

Sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin təsnifatı (AZT029-2008)

Təsnifat kodu

1

2

3

1.

Bitkiçilik və heyvandarlıq, ovçuluq və bu sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

(01492 - barama qurdunun yetişdirilməsi və barama istehsalı;

01491 - arı balının və arı mumunun istehsalı;

01611- bitkiçilik sahəsində xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla)

01

2.

Daş kömür və liqnit hasilatı

05

 1.  

Xam neft və təbii qaz hasilatı

06

 1.  

Metal filizlərin hasilatı

07

 1.  

Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri

08

 1.  

İçki istehsalı

(1107 - mineral sular və digər suların butulkalarda istehsalı;

alkoqolsuz içkilərin istehsalı istisna olmaqla)

11

 1.  

Tütün məmulatlarının istehsalı

12

 1.  

Dərinin aşılanması, rənglənməsi və hazırlanması

1511

 1.  

Kağız və karton istehsalı

(1721 - büzmələnmiş karton, kağız, karton və kağız taraların istehsalı;

1722 - təsərrüfat-məişət və sanitariya-gigiyena təyinatlı kağız məmulatlarının istehsalı;

1723 - dəftərxana və kağız məmulatlarının istehsalı istisna olmaqla)

17

1

2

3

 1.  

Koks və təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı

19

 1.  

Kimya sənayesi

(20420 - ətriyyat və kosmetika vasitələrinin istehsalı istisna olmaqla)

20

 1.  

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı

(22193 - müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması;

plastik qapı-pəncərə istehsalı istisna olmaqla)

22

 1.  

Digər qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı

(misgərlik fəaliyyəti qalayçılıq fəaliyyəti;

yeməkxana saxsı qablarının, digər təsərrüfat və tualet saxsı ləvazimatlarının istehsalı;

saxsı məmulatların istehsalı istisna olmaqla)

23

 1.  

Metallurgiya sənayesi

24

 1.  

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı

27

 1.  

Maşın və avadanlıqların istehsalı

28

 1.  

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı

29

 1.  

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı

30

 1.  

Qazın istehsalı

35210

 1.  

Təhlükəsiz tullantıların emalı və ləğv edilməsi

3821

 1.  

Təhlükəli tullantıların emalı və ləğv edilməsi

3822

 1.  

Digər tullantıların yığılması və məhv edilməsi

(zibilin və tullantıların yığılması və daşınması;

ictimai yerlərdə zibilin zibil yeşiklərinə yığılması və onların daşınması;

küçələrin, yolların, maşın dayanacaqlarının və s. süpürülməsi və sulanması;

qar və buzdan təmizlənmə istisna olmaqla)

39

 1.  

Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması

43112

 1.  

Kəşfiyyat qazıntısı

43130

1

2

3

 1.  

Taxılın, emal olunmamış tütünün, toxumların və heyvanlar üçün yemin topdan satışı

46210

 1.  

Diri heyvanların topdan satışı

46230

 1.  

Dəri və gönün topdan satışı

46240

 1.  

Kənd təsərrüfatı maşınlarının və avadanlıqlarının topdan satışı

46610

 1.  

Dəzgahların topdan satışı

46620

 1.  

Dağ-mədən və tikinti, o cümlədən mülki tikinti üçün maşın və avadanlıqların topdan satışı

46630

 1.  

Yanacağın topdan satışı

4671

 1.  

Metal və metal filizinin topdan satışı

4672

 1.  

Meşə materiallarının, tikinti materiallarının və sanitar- texniki avadanlıqların topdan satışı

46730

 1.  

Gübrə və aqrokimyəvi məhsulların topdan satışı

46752

 1.  

Tullantıların və qırıntıların topdan satışı

46770

Oxşar xəbərlər
OTACI